Deze website over de kabinetsformatie is gemaakt in opdracht van de Tweede Kamer door het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie.

Voor vragen over de kabinetsformatie kunt u bellen met de afdeling Publieksvoorlichting van de Tweede Kamer: 070 – 3183040.

Gedurende de kabinetsformatie kunt u brieven aan de (in)formateur alleen per post verzenden. U kunt uw brief richten aan:

Brieven aan de (in)formateur(s)
p/a Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA Den Haag