Archief kabinetsformatie 2017 - deel 12

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

  1. Antwoordbrief aan informateur Zalm van minister van VWS over o.a. mens-diercombinaties; 

  2. Antwoordbrief aan informateur Zalm van minister van V&J over o.a. de maximale wettelijke termijn van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd;

  3. Antwoordbrief aan informateur Zalm van minister van V&J over o.a. religieuze huwelijken.