Archief kabinetsformatie 2017 - deel 128

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

  1. Brief van de voorzitter van de Tweede Kamer aan Gerrit Zalm over de aanvaarding van de aanwijzing tot informateur;
  2. Brief van de voorzitter van de Tweede Kamer aan Gerrit Zalm over de benoeming tot informateur;
  3. Brief aan de informateur met inbreng van het ministerie van Defensie.