Archief kabinetsformatie 2017 - deel 20

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat onder andere:

  1. Brief van NEPROM aan informateur Zalm 'Aanvalsplan woningbouw' + antwoordbrief
  2. Brief van de Koninklijke Metaalunie aan informateur Zalm 'Maak de transitie naar een circulaire economie speerpunt in het overheidsbeleid' + antwoordbrief
  3. Brief van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl aan informateur Zalm 'Basisvaardigheden voor laagopgeleiden'