Archief kabinetsformatie 2017 - deel 29

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

  1. Brief aan informateur Zalm over Motie van Walging inzake "Voltooid Leven" + antwoordbrief van informateur Zalm.
  2. Brief aan informateur Zalm van Fresh water Company (antwoordbrief van informateur Zalm in deel 30).