Archief kabinetsformatie 2017 - deel 59

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staat het volgende stuk:

  1. Vervolg brief aan informateur Schippers van Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met het rapport 'Voorzieningen verdeeld. Profijt van de overheid', vanaf blz. 102 t/m blz. 175 (vervolg in deel 60).