Archief kabinetsformatie 2017 - deel 78

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

  • Antwoordbrief informateur Schippers aan G32 Stedennetwerk;
  • Brief van Landelijke Huisartsen Vereniging aan informateur Schippers over zorg voor kwetsbare ouderen + antwoordbrief informateur;
  • Brief van Stichting Platform VMBO aan informateur Schippers met onderwerp: Aandacht voor vmbo! + antwoordbrief informateur;
  • Brief van BOVAG aan informateur Schippers over de toekomst van mobiliteit in Nederland + antwoordbrief informateur;
  • Brief van NN Group aan informateur Schippers over pensioenen, arbeidsmarkt, cybercrime en innovatie + antwoordbrief informateur;
  • Brief van Gemeentebestuur Dordrecht aan informateur Schippers met inbreng + antwoordbrief informateur;
  • Brief van TTIP en landbouw-coalitie aan informateur Schippers met onderwerp: Visie op CETA-, TTIP- en Mercosur-onderhandelingen door coalitie van gezamenlijke boeren- en maatschappelijke organisaties, Bionext en FNV Agrarische Groen + antwoordbrief informateur;
  • Brief van Schakelteam Personen met verward gedrag aan informateur Schippers over aandacht voor verward gedrag + antwoordbrief informateur;
  • Brief van informateur Schippers aan minister-president Rutte over vraagpunten voor VWS.