Formateur Rutte ontvangt kandidaat-bewindspersonen

VVD en CDA hebben afgesproken dat het beoogde kabinet 12 ministers en 8 staatssecretarissen zal tellen, evenredig verdeeld over de twee coalitiepartijen. Formateur Rutte ontvangt de komende periode de 19 kandidaat-bewindspersonen.

De formateur ontvangt op vrijdag 8 oktober 2010 Verhagen, beoogd minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, tevens viceminister-president.

Aansluitend spreekt de formateur:

  • H.G.J. Kamp, beoogd minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • mr. J.P.H. Donner, beoogd minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  • mr. I.W. Opstelten, beoogd minister van Veiligheid en Justitie en
  • mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, beoogd minister van Infrastructuur en Milieu.