Regeerakkoord

De fractievoorzitters Rutte en Samsom hebben op 29 oktober 2012 het regeerakkoord 'Bruggen slaan' gepresenteerd.