Verkenner Edith Schippers biedt verslag aan

Verkenner Edith Schippers overhandigt haar verslag aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib.

GEKLIK VAN CAMERA'S

MINISTER SCHIPPERS: Goeiemorgen.

GEROEZEMOES

Goeiemorgen, allemaal.
Ter voorbereiding op het debat over de verkiezingsuitslag dat morgen plaatsheeft, heb ik een verkenning uitgevoerd.
In het kader van die verkenning heb ik alle fractievoorzitters of fractievoorzitters die toen nog gekozen moesten worden, gesproken.
En sommige van hen heb ik meerdere malen gesproken.
Het heeft iets langer geduurd, maar dat komt omdat we ook iets later zijn begonnen.
De weerslag van al deze gesprekken vindt u in dit verslag.
En in dit verslag staat dus ook hoe de verschillende fractievoorzitters de voortgang en de verdere voortgang van de formatie voor zich zien.
En ik zou heel graag dit verslag willen aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
SCHIPPERS: Nou, als we naast elkaar staan, dan is dat goed.
Wil je er even een papiertje onder?
VOORZITTER ARIB: Ja, dat is goed. Nou, dank je wel.
SCHIPPERS: Alsjeblieft. ARIB: Even voor...

GEKLIK VAN CAMERA'S

SCHIPPERS: Alsjeblieft.
Heel veel dank voor het werk dat u heeft verricht.
Het klopt dat u wat meer tijd en ruimte nodig had maar gelukkig is dat binnen de afgesproken termijn want de Kamer hoort binnen één week na de installatie van de nieuwe Kamerleden een debat te houden over de verkiezingsuitslag.
Dat debat vindt morgen plaats om half vier.
En ik zal het verslag gelijk doorgeleiden naar alle leden van de Tweede Kamer en het komt ook op de website, en natuurlijk ook wordt het onder de aandacht gebracht van alle media.
Verder is het ook de bedoeling morgen dat de Kamer een of meer informateurs aanwijst en dat ook de opdracht aan de informateur of informateurs wordt geformuleerd.
Heel veel dank voor het werk dat u heeft gedaan. Dank u wel. Hé, succes.

GEKLIK VAN CAMERA'S