Agenda informateur 15/16 juni 2010

Informateur Rosenthal zet dinsdagmiddag 15 juni 2010 zijn gesprekken met VVD-fractievoorzitter Rutte en aansluitend PVV-fractievoorzitter Wilders voort. 

Daaraan voorafgaand overlegt de informateur met achtereenvolgens demissionair minister-president Balkenende, de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Verbeet, de voorzitter van de Eerste Kamer, Van der Linden, en de vice-president van de Raad van State, Tjeenk Willink.

Dinsdagavond ontvangt de informateur de fractievoorzitters Rutte en Wilders voor een driegesprek. Woensdag 16 juni zal de informateur CDA-fractievoorzitter Verhagen ontvangen.