Agenda informateur 2 augustus 2010

Informateur Lubbers ontvangt maandag 2 augustus 2010 de (waarnemend) fractievoorzitters van PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren.

De gesprekken vinden plaats in het gebouw van de Eerste Kamer.