Informatie donderdag 2 september 2010 voortgezet

Informateur Opstelten is na afloop van het CDA-fractieberaad door fractievoorzitter Verhagen over de uitkomst geïnformeerd.

De informateur heeft de fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA uitgenodigd voor overleg op donderdag 2 september over het vervolg van de werkzaamheden.