Onderzoek naar werkelijke kans van slagen

Informateur Tjeenk Willink informeert de Koningin op de kortst mogelijke termijn over de ontstane situatie en de stappen die genomen moeten worden.

Persconferentie informateur Tjeenk Willink 8 september 2010

Vice-president Tjeenk Willink van de Raad van State is dinsdagavond 7 september 2010 door koningin Beatrix tot informateur benoemd. Woensdag gaf hij een toelichting op zijn informatieopdracht.

De informateur constateert dat er 2 gaten dreigen te vallen in het doorlopende informatieproces: een gat tussen de conclusies van informateur Opstelten op zaterdag 4 september en de opstelling van de drie fractievoorzitters op dinsdag 7 september en een gat tussen de adviezen aan de Koningin van de meerderheid op maandag ("benoem Rutte") en van diezelfde meerderheid in het Kamerdebat op dinsdag 7 september ("laat Opstelten doorgaan"). Die 2 gaten moeten worden gedicht voordat de Koningin een beslissing kan nemen.

Aan het begin van zijn toelichting memoreerde Tjeenk Willink een passage uit zijn persconferentie van 26 juni 2010 over de rol van de Koningin in de kabinetsformatie: 'Elke beslissing die de Koningin neemt, moet zijn terug te voeren hetzij op de resultaten van het werk van de informateur, hetzij op de adviezen van de fractievoorzitters, hetzij op deze beide tezamen.'

Volgens Tjeenk Willink tast een derde mislukte poging om te komen tot samenwerking tussen VVD, CDA en PVV 'niet alleen de geloofwaardigheid aan van het werk van informateurs maar ook - dit is belangrijker - van de toekomstige minister-president en eigenlijk alle betrokkenen'.