Informateur Tjeenk Willink rondt eerste fase af

Informateur Tjeenk Willink zal, na zijn gesprekken met alle voorzitters van fracties in de Tweede Kamer, zich in de volgende fase richten op de beoogde politieke samenwerking tussen VVD, PVV en CDA.

De fractievoorzitters Rutte, Wilders en Verhagen hebben aangegeven de onderhandelingen te willen hervatten en vertrouwen te hebben in de goede afloop.

De informateur zal - zoals eerder aangekondigd - in vervolggesprekken die hij donderdag 9 september 2010 achtereenvolgens met de drie fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA voert, nader ingaan op de voorwaarden die vervuld moeten zijn om de vorming van een stabiel kabinet van VVD en CDA dat met gedoogsteun van de PVV kan rekenen op vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal met succes te kunnen afronden.

Vrijdag 10 september toetst de informateur zijn bevindingen in een gesprek met zijn voorganger Opstelten. Later die dag heeft hij Eerste Kamervoorzitter Van der Linden uitgenodigd voor overleg. Aansluitend zal informateur Tjeenk Willink zijn eindverslag opstellen. Rekening houdend met andere verplichtingen van de fractievoorzitters verwacht hij maandag zijn werkzaamheden af te kunnen ronden.