Informateur overlegt met VNG en IPO

Informateur Opstelten ontvangt zaterdag 25 september 2010 de voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, en van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de heer J. Franssen.

Informateur Opstelten hecht belang aan een gesprek met de vertegenwoordigers van gemeenten en provincies met het oog op de gemeenschappelijke opgaven waar alle bestuurslagen de komende jaren voor staan.