Onderhandelingen over akkoorden in afrondend stadium

De fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA zullen naar verwachting vandaag onder leiding van informateur Opstelten de besprekingen over een concept-regeerakkoord en een concept-gedoogakkoord afronden.

Als zij inderdaad vandaag tot een afronding komen, zullen de fractievoorzitters Rutte, Wilders en Verhagen de teksten woensdagmiddag 29 september 2010 ter bespreking aan hun fracties voorleggen.

Donderdagochtend 30 september 2010 zullen zij hierover verslag uitbrengen aan de informateur.