Toegankelijkheid

Er is veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van deze website. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan bekijken. Hiervoor zijn diverse voorzieningen getroffen.

Stijlgids en webrichtlijnen

Deze website is gebouwd volgens richtlijnen die de overheid zichzelf heeft opgelegd. Deze richtlijnen zorgen onder andere voor een website die voor alle bezoekers toegankelijk is. Het gaat om:

De Webrichtlijnen voor de overheid

Een set richtlijnen, gebaseerd op internationale webstandaarden, die zich richten op toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites en informatie op deze websites.

PDF

PDF's voldoen niet aan de Webrichtlijnen. De redactie streeft ernaar het gebruik van PDF te beperken en zoveel mogelijk informatie in toegankelijke HTML aan te bieden. Soms wordt als service een PDF-versie toegevoegd. Ook kan het gebeuren dat er alleen een PDF-versie van een document beschikbaar is.

Om een PDF-document te kunnen lezen, heeft u het programma Acrobat Reader nodig. U kunt Acrobat Reader gratis downloaden.